Phát triển nghề nghiệp cùng Mega

Tại Mega, chúng tôi luôn tìm kiếm những tư duymới mẻ để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Bên cạnh tài năng của các cá nhân, chúng tôi cũng coi trọng tư duy phản biện và niềm đam mê đối với công việc. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng học hỏi, thích nghi và hướng đến thành công, chúng tôi cần bạn.

Phát triển nghề nghiệp cùng Mega

Tại Mega, chúng tôi luôn tìm kiếm những tư duymới mẻ để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Bên cạnh tài năng của các cá nhân, chúng tôi cũng coi trọng tư duy phản biện và niềm đam mê đối với công việc. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng học hỏi, thích nghi và hướng đến thành công, chúng tôi cần bạn.

NHÀ TUYỂN DỤNG MEGA

Mega Lifesciences là một tổ chức lớn được thành lập dựa trên các giá trị cốt lõi. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên cơ hội phát triển sự nghiệp và cải thiện cuộc sống cũng như khách hàng và đối tác của họ.

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi muốn nhân viên tại Mega thoải mái thể hiện, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro. Vì vậy, mọi nhân viên cảm thấy công ty như là nhà và thoải mái với đồng nghiệp. Chúng tôi cố gắng hết sức để đạt được điều này bằng cách thúc đẩy một môi trường văn hóa quan tâm và nhân văn trong các hoạt động.

CON NGƯỜI MEGA

"Sau hơn ba thập kỷ thành lập, chúng tôi rất vinh dự khi nói rằng Mega Lifesciences ngày nay vẫn luôn cống hiến cho những nỗ lực không ngừng nhằm nuôi dưỡng đam mê và chăm sóc cho 'Sức khỏe con người' trên phạm vi quốc tế".

HỌC VIỆN MEGA

Kể từ khi thành lập, Mega Lifesciences đã ưu tiên tạo ra một tổ chức học tập có khả năng thích ứng với từng thời kỳ. Học viện Mega tạo điều kiện cho phong trào Ưu tiên phát triển Con người. Phong trào nhấn mạnh đến việc phát triển một nền văn hóa nơi nhân viên cảm thấy tự do, gắn bó và tràn đầy năng lượng để theo đuổi mục tiêu sống của bản thân.
XÂY DỰNG VĂN HÓA
ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ TƯƠNG LAI
NUÔI DƯỠNG LÃNH ĐẠO