Mega Lifesciences

Trong bối cảnh doanh nghiệp phát triển cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng, điều quan trọng đối là chúng tôi cần phải trả ơn cộng đồng và đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng. Điều này đảm bảo rằng MEGA phát triển đồng bộ với nhu cầu của mỗi người và sẵn sàng phục vụ hiệu quả cho cộng đồng - nơi đã cho chúng tôi cơ hội được phát triển.

Mega Lifesciences

Trong bối cảnh doanh nghiệp phát triển cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng, điều quan trọng đối là chúng tôi cần phải trả ơn cộng đồng và đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng. Điều này đảm bảo rằng MEGA phát triển đồng bộ với nhu cầu của mỗi người và sẵn sàng phục vụ hiệu quả cho cộng đồng - nơi đã cho chúng tôi cơ hội được phát triển.

TẠO GIÁ TRỊ CHUNG

Một trong những cách thức chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình là thông qua triết lý Tạo Giá trị Chung (CSV) trong mọi hoạt động tại Mega Lifesciences. Những hoạt động này được dẫn dắt và hướng dẫn bởi ông Vivek Dhawan – CEO and Chief Coach. Bằng cách này, chúng tôi có thể tạo ra một tổ chức phát triển và thích ứng trước khi bị buộc phải thay đổi.

Các hoạt động CSV bao gồm chiến lược, quy trình và thực hiện các sáng kiến hướng tới một tổ chức bền vững và do các giám đốc, đội ngũ quản lý cũng như nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện.