Ban lãnh đạo
Đội ngũ của MEGA gồm những cá nhân năng động và có cả thập kỷ kinh nghiệm làm việc, tập trung vào định hướng chiến lược và hoạt động hàng ngày của công ty. Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi hướng đến các cam kết với khách hàng nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ để giúp mọi người có cuộc sống mạnh khỏe và chất lượng hơn.

Ban lãnh đạo

Đội ngũ của MEGA gồm những cá nhân năng động và có cả thập kỷ kinh nghiệm làm việc, tập trung vào định hướng chiến lược và hoạt động hàng ngày của công ty. Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi hướng đến các cam kết với khách hàng nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ để giúp mọi người có cuộc sống mạnh khỏe và chất lượng hơn.

Thông điệp CEO

“Tương lai nằm trong tay của chính bạn, mỗi con người chúng ta”

Thông điệp CEO

“Tương lai nằm trong tay của chính bạn, mỗi con người chúng ta”

Ban giám đốc

Ban giám đốc là những người chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành và định hướng tương lai Mega Lifesciences.

Ban điều hành

Đội ngũ quản lý mang đến góc nhìn toàn cầu, hiểu biết sâu sắc về ngành và đào tạo các nhóm làm việc hăng say vì sức khỏe cộng đồng.