Nhà tuyển dụng Mega

Mega Lifesciences là một tổ chức lớn được thành lập dựa trên các giá trị cốt lõi. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên cơ hội xây dựng sự nghiệp và cải thiện cuộc sống của chính họ cũng như khách hàng và đối tác.

Nhà tuyển dụng Mega

Mega Lifesciences là một tổ chức lớn được thành lập dựa trên các giá trị cốt lõi. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên cơ hội xây dựng sự nghiệp và cải thiện cuộc sống của chính họ cũng như khách hàng và đối tác.

TỰ DO SÁNG TẠO, CẢI THIỆN CUỘC SỐNG

Khi bạn đi qua không gian làm việc của mình và gặp gỡ đồng nghiệp, bạn sẽ nhận thấy bầu không khí thân thiện giữa các cấp bậc. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối tình cảm giữa mọi người và bạn sẽ tìm thấy bản chất thực sự của Mega-Care. Mọi người được phép làm việc một cách sáng tạo, tự do và khéo léo và đưa ra các ý tưởng và tự chịu trách nhiệm về công việc của mình.

TỰ GIÁC LÀM VIỆC

Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường giúp các cá nhân tự giác làm việc, tự do xem xét các quan điểm và học cách thách thức tư duy, giúp mỗi cá nhân phát triển trong công việc. Để làm được điều này, chúng tôi biến lý thuyết thành thực tiễn và khuyến khích mọi người cũng làm như vậy.

We care - Chúng tôi quan tâm đến bạn

“Chúng tôi quan tâm đến bạn” là châm ngôn cho mọi công việc hàng ngày mà chúng tôi thực hiện với mọi đối tác bên trong và bên ngoài.

Chúng tôi coi trọng lòng tin và tính trung thực trong mọi việc làm. Văn hóa này giúp nuôi dưỡng tương lai của mỗi nhân viên với Mega và tạo ra một nơi làm việc thoải mái và hòa nhập.

We care - Chúng tôi quan tâm đến bạn

“Chúng tôi quan tâm đến bạn” là châm ngôn cho mọi công việc hàng ngày mà chúng tôi thực hiện với mọi đối tác bên trong và bên ngoài.

Chúng tôi coi trọng lòng tin và tính trung thực trong mọi việc làm. Văn hóa này giúp nuôi dưỡng tương lai của mỗi nhân viên với Mega và tạo ra một nơi làm việc thoải mái và hòa nhập.