Giá trị của chúng tôi

Tại Mega, chúng tôi hiểu rằng làm việc trên tinh thần tập thể sẽ mang lại thành công. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng thu hút nhân tài không chỉ đam mê công việc của bản thân mà còn thể hiện được rằng họ phù hợp với bốn nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi.

Giá trị của chúng tôi

Tại Mega, chúng tôi hiểu rằng làm việc trên tinh thần tập thể sẽ mang lại thành công. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng thu hút nhân tài không chỉ đam mê công việc của bản thân mà còn thể hiện được rằng họ phù hợp với bốn nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi.

TÔN TRỌNG

"Mỗi cá nhân đều có những giá trị riêng biệt và đóng góp những khả năng khác nhau cho tập thể. Cá nhân có cam kết, biết quan tâm và có góc nhìn khác nhau sẽ làm nên một tập thể vững mạnh.

Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và thay đổi cùng nhau. Mega đem lại cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính. Mega tôn trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống."

TỰ DO

"Mega tôn trọng tự do cá nhân, khuyến khích bạn làm những gì thuộc sở trường. Chúng tôi tin rằng con người Mega đủ trưởng thành để có trách nhiệm với những quyết định cùa mình khi họ được trao quyền tự do.

Và họ cũng có quyền tự do lựa chọn cách thức của riêng họ mà không bị ảnh hưởng bởi sự phán xét nào. Mỗi con người Mega đều được đánh giá thông qua hiệu quả công việc và trách nhiệm dựa trên quyền tự do mà công ty trao cho họ. "

TIN TƯỞNG

"Chúng tôi tin tưởng nhân viên của mình và họ cũng biết rõ những gì họ cần phải hoàn thành. Nhân viên làm việc tại MEGA sẽ thấy rằng chúng tôi đặt 100% niềm tin vào họ. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều trung thực và luôn cống hiến hết mình, họ mong được làm việc, được đóng góp và những gì họ làm luôn được tôn trọng.

Chúng tôi đặt niềm tin lên tất cả những nhân viên, nhà cung cấp và đối tác của mình. Họ là những người luôn đồng hành và giúp đỡ chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng."

TRUNG THỰC

Trung thực trong những công việc hàng ngày chính là lối sống tại MEGA. Chúng tôi đề cao đức tính trung thực trong hành động hàng ngày. Chúng tôi sẽ không sản xuất, tiếp thị, bán hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào không được kiểm định cho con người.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để báo cáo và thông tin một cách trung thực nhất về kết quả hoạt động, những thành công và thất bại cũng như tính đến bù đắp những sai sót nếu chúng tôi mắc phải.